Czas na wypas. Szwedzkie krowy uroczyście opuściły zagrody

Niczym konie po betonie...krowy po asfalcie ruszyły na pastwisko. To pierwszy raz w tym roku, gdy bydło spod Sztokholmu mogło opuścić swoje zagrody i wyjść na świeżą, zieloną trawę. Tak wiosenny wypas witają co roku farmerzy ze Szwecji. Stadło podziwiało ponad tysiąc osób, wśród nich sporo dzieci.

 

Radość zwierząt z wypasu na świeżym powietrzu widać było gołym okiem. ich dobre samopoczucie udzielało się także oglądającym i farmerom.

 

Coroczne symboliczne oswobodzenie krów staje się coraz bardziej popularne we wszystkich krajach Skandynawii. Rolnicy dodatkowo w czasie wypasu promują swoje produkty w tym przypadku mleko.