Trump nie będzie już finansował Białych Hełmów w Syrii