Mieszkanie w ruderze karą dla niepełnosprawnego mężczyzny. Urzędnicy: nie płacił czynszu