Świadek koronny Jarosław S. ps. "Masa” zatrzymany

Śledztwo prowadzą prokuratorzy z wydziału zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

 

Naczelnik tego wydziału prok. Maciej Florkiewicz powiedział, że zatrzymano w tej sprawie sześć osób. Są wśród nich funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, urzędnik z urzędu celno-skarbowego w Łodzi oraz Jarosław S. ps. "Masa", który ma status świadka koronnego. "Sprawa nie dotyczy żadnego z postępowań, w których jest on świadkiem koronnym" – zaznaczył Florkiewicz.

 

Jak dodał, dokonano kilkunastu przeszukań na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego i opolskiego w miejscach pobytu i zamieszkania osób podejrzanych, w prowadzonych przez nich firmach i w miejscach pracy.

 

(PAP)