Listę pytań referendalnych A. Dudy krytykuje PiS i opozycja. Tak samotny prezydent nie był jeszcze nigdy?

Pytania m.in. o zapisanie wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym, konstytucyjne zagwarantowanie członkostwa Polski w NATO, czy wzmocnienie pozycji rodziny i znaczenia pracy - znalazły się wśród przedstawionej we wtorek propozycji pytań referendalnych.
 
Na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha przedstawił propozycję 15 pytań, które mogłyby znaleźć się w referendum konsultacyjnym ws. zmian w konstytucji.
 
Wśród propozycji pierwszych siedmiu pytań znalazły się m.in. te dotyczące uchwalenia nowej konstytucji lub zmian w obecnej, zagwarantowania wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia „500+”) oraz ws konstytucyjnego zagwarantowania członkostwa Polski w UE.
 
Kolejne propozycje pytań to:
 
Pytanie 8. - "Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej i wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?".
 
Pytanie 9. - "Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO - w Sojuszu Atlantyckim?".
 
Pytanie 10. - "Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?".
 
Pytanie 11. - "Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem obok macierzyństwa również ojcostwa?".
 
Pytanie 12. - "Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?".
 
Pytanie 13. - "Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?".
 
Pytanie 14. - "Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?".
 
Pytanie 15. - "Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?".
 
(PAP)