W Paryżu ulewa spowodowała wykolejenie się pociągu