Dzieci mają prawo do wypoczynku, czasu wolnego i rekreacji - przypomniał Rzecznik Praw Dziecka

Dzieci mają prawo do wypoczynku, czasu wolnego i rekreacji - przypomniał Rzecznik Praw Dziecka
InPhonic/Wikimedia Commons
Michalak przypomniał władzom samorządowym m.in. o konieczności utrzymywania i doposażania istniejących placów zabaw oraz tworzenia nowych miejsc z przeznaczeniem na rodzinne miejsca zabaw. "Place zabaw i inne miejsca spędzania czasu wolnego muszą być dostępne, bezpieczne i przyjazne dla użytkowników" - podkreślił.
 
"Zabawa jest czymś najbardziej właściwym dzieciństwu, a place zabaw to przede wszystkim miejsca radości i odpoczynku dla dzieci. To właśnie na nich najmłodsi budują swoją sprawność fizyczną, uczą się i rozwijają umiejętności społeczne, poznając zasady funkcjonowania w grupie" - napisał Michalak.
 
Rzecznik zwrócił się do prezydentów miast, burmistrzów i wójtów o podjęcie wielopłaszczyznowych działań, by dzieci odpoczywały i bawiły się na w pełni bezpiecznych, dyspozycyjnych i gotowych do ich przyjęcia placach zabaw i innych miejscach rekreacji. 
 
(PAP)