Dramatyczny apel o pomoc. Zbiórka pieniędzy na nowy dom dla śmiertelnie chorej Tatiany