Pierwszy raz mieliśmy bardzo rzeczową rozmowę - rząd tłumaczył się z poszanowania praworządności