Historyczne porozumienie. Co oznacza unijny kompromis w sprawie uchodźców?

Przywódcy państw Unii Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie migracji. Ustalili, że uchodźcy będą trafiali do specjalnych centrów, zlokalizowanych w krajach unii, które dobrowolnie się na to zgodzą. Nie będzie przymusowych kwot. Takich zapisów domagała się między innymi Polska i pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej.

 

W centrach kontrolnych migranci ekonomiczni będą oddzielani od uchodźców. Tylko ci drudzy będą podlegali rozdziałowi pomiędzy zainteresowane państwa członkowskie. Nielegalni migranci będą odsyłani do swoich krajów. Kanclerz Niemiec Angela Merkel mówiła po szczycie, że porozumienie to dobry znak, ale głębokie podziały w kwestii migracji nadal się utrzymują. Satysfakcję z zawartego porozumienia wyraził także prezydent Francji.

 

Uczestnicy szczytu poparli budowę w krajach Afryki Północnej ośrodków dla migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym. Politycy uzgodnili także kwestie finansowania funduszu na rzecz Afryki, w którym brakowało 500 milionów euro.