Motława jest już czysta. Brak śladu po awarii przepompowni