Motława już czysta. Nie ma śladu po awarii przepompowni