Raper skazany za narkotyki uważa, że padł ofiarą spisku