Staruszka pocięła oszczędności życia. Zagadka zniknięcia 40 tysięcy dolarów rozwiązana