Józefowianka i Świętokrzyska wycofane ze sprzedaży z powodu obecności bakterii E.coli

W świetle informacji i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) Zarząd firmy Drink Food Sp. z o.o., producenta źródlanych wód niegazowanych Józefowianka i Świętokrzyska, pragnie poinformować, iż podjął decyzję o całkowitym wycofaniu z rynku i zawieszeniu dalszej produkcji wody niegazowanej.
 
Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim troską o bezpieczeństwo konsumentów i zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów.
 
Pragniemy podkreślić, iż działania Drink Food Sp. z o.o. podjęte zostały znacznie wcześniej - przed pojawieniem się komunikatu GIS (23.07.2018). Na początku lipca br., niezwłocznie po wewnętrznej kontroli jakości producenta, wstrzymano dostawę pierwszej partii wody niegazowanej o numerach 51264. Jednocześnie firma rozpoczęła akcję informacyjną wśród dużych sieci handlowych, wstrzymując i wycofując wodę niegazowaną w butelkach o pojemności 0,5 L i 1,5 L ze sklepów.
 
Drink Food Sp. z o.o. pragnie zapewnić, iż pozostałe produkty firmy zostały poddane szczegółowej kontroli jakości a wyniki badań próbek wody niegazowanej są monitorowane na bieżąco.
 
Jednocześnie producent na bieżąco monitoruje sytuację oraz wszelkie informacje otrzymywane od dystrybutorów, klientów. Należy podkreślić, iż dotychczas nie otrzymał żadnych niepokojących sygnałów o przypadkach problemów zdrowotnych klientów.
 
Całkowite wstrzymanie produkcji wody niegazowanej, której źródła położone są w Centrum Puszczy Świętokrzyskiej, charakteryzującej się stabilnością składników mineralnych, oznacza wycofanie z rynku i produkcji ok. 400 tysięcy butelek, co stanowi 1/4 miesięcznej produkcji firmy. Firma Drink Food Sp z o.o. analizuje możliwości wprowadzenia dodatkowych kontroli jakości i systemów kontroli i zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości.
 
Źródło informacji: Drink Food Sp. z o.o.
 
(PAP)