Władimir Putin wziął udział w obchodach w Moskwie 1030-lecia chrztu Rusi

W przemówieniu Putin ocenił, że przyjęcie chrztu stało się punktem wyjścia do kształtowania się państwowości rosyjskiej.

 

W krótkim wystąpieniu Putin powiedział, iż chrzciciel Rusi, św. Włodzimierz dostrzegł w wierze chrześcijańskiej podstawę dla umocnienia jedności i wspólnoty ludów zamieszkujących dawną Ruś. Chrzest Rusi był "punktem wyjścia dla kształtowania się i rozwoju państwowości rosyjskiej" - dodał prezydent.

 

Uroczystości w Moskwie przebiegały na Placu Soborowym Kremla, gdzie po raz pierwszy odbyła się liturgia pod otwartym niebem. Odprawił ją zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej patriarcha Cyryl. Po nabożeństwie rosyjski prezydent dołączył do procesji, która przeszła do pomnika św. Włodzimierza nieopodal murów Kremla. W tym miejscu odmówiono modlitwę. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 10 Kościołów prawosławnych ze świata.

 

Uroczystości 1030-lecia chrztu Rusi odbywają się także w Kijowie, gdzie organizują je dwa funkcjonujące tam Kościoły prawosławne: Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego oraz Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego.

 

Ruski książę Włodzimierz Wielki, kanonizowany w XII wieku, przyjął w 998 roku chrzest i wprowadził z Bizancjum chrześcijaństwo jako religię państwową Rusi Kijowskiej.

 

(PAP)