Ślady powstania warszawskiego zatarte podczas remontu kamienicy