USA - stan Vermont zyska 14-letniego gubernatora?

Choć ma dopiero 14 lat i nie może głosować, może kandydować na urząd gubernatora. Prawo stanowe nie przewiduje żadnych restrykcji dotyczących wieku kandydatów.