Zachodniopomorskie - policjanci odzyskali XIX-wieczne drogowskazy

O kradzieżach drogowskazów w sierpniu br. zawiadomił policję wojewódzki konserwator zabytków.
 
"Na ich trop udało się trafić dzięki rozmowom z mieszkańcami miejscowości" – powiedział PAP w środę koordynator ds. zabytków Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie podkom. Marek Łuczak. Dodał, że jak się okazało, granitowe drogowskazy służyły jako elementy wystroju przydomowych ogródków w dwóch miejscowościach w gminie Dębno.
 
Jak poinformował podkom. Łuczak, udało się odzyskać 18 drogowskazów, które dawniej znajdowały się na skrzyżowaniach dróg. Zaznaczył, że wciąż czytelne są wypisane na nich inskrypcje z niemieckimi nazwami miejscowości i datami z połowy XIX w. Wśród zabytków znajdował się też pomnik poświęcony pamięci leśnika E. Schmidta.
 
Głazy ważą od 500 kg do nawet tony, dlatego pozostawiono je za zobowiązaniem u właścicieli posesji. Jak wyjaśnił podkom. Łuczak, dawne drogowskazy i pomniki znajdujące się na terenie lasów są własnością Skarbu Państwa i pozostają pod ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ich kradzież jest zagrożona karą więzienia nawet do 5 lat.
 
Po zakończeniu postępowania sądowego o tym, gdzie będą się znajdować odzyskane drogowskazy, zdecydują służby konserwatorskie.
 
(PAP)