Jak zapobiegać samobójstwom - ważne, by umieć słuchać