Ucieczka w ból. Plaga samookaleczeń wśród młodzieży