Polka chce samotnie opłynąć świat - bez zawijania do portów