Gdańsk: ekohorror bez winnego. Setki ryb zginęły w męczarniach

Zarządca akwenu nie planuje kolejnych badań i już teraz zapowiada ponowne zarybienie zbiornika. Mieszkańcy tymczasem są pewni, że ryby zabiła substancja, która dostała się przez jeden z potoków.