Stracą 500+ przez podwyżkę płacy minimalnej? Rodzice samotnie wychowujący dzieci w potrzasku