Sprawa Polska w Europejskiej Sieci KRS. Głosowanie w sprawie wykluczenia polskiego organu

Wniosek o wykluczenie nowej, wybranej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa złożył członek holenderskiego organu, który jest jednocześnie przewodniczącym Europejskiej Sieci.

 

Wiadomo, że zarząd będzie rekomendował zawieszenie Polski. W debacie każdy z członków będzie mógł zabrać głos. Polskę reprezentuje przewodniczący nowej KRS, sędzia Leszek Mazur. Polska KRS zostanie zawieszona, jeśli wniosek Holendrów zyska poparcie trzech czwartych głosów.