Tak trenują drwale z Wielkiej Brytanii. Najlepsi rywalizowali we wspinaniu się na drzewa