Poganie napisali list do papieża. Namawiają do tolerancji wobec innych wyznań

Wyznający pradawne bóstwa Litwini, Estończycy i Łotysze napisali list otwarty do papieża Franciszka, prosząc go, by wpłynął na księży i wiernych. Poganie chcą, by inni uznali ich wiarę i traktowali na równi z innymi wyznaniami. Chcą również, by papież promował tolerancję dla wszystkich religii. Na Litwie mieszka obecnie ponad 10 tysięcy pogan.