Bez OC i dowodu rejestracyjnego. Policja za brak dokumentów nie wystawi mandatu