Adamowicz świętuje zwycięstwo w Gdańsku. Od rana rozdawał mieszkańcom pączki