W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców powstanie Migracyjne Centrum Analityczne

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców powstanie Migracyjne Centrum Analityczne
fot.PAP/EPA
Migracyjne Centrum Analityczne jest jednym z elementów Migracyjnego Mechanizmu Kryzysowego utworzonego przez ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej. Ma on na celu stworzenie nowych lub wzmocnienie istniejących powiązań między instytucjami rządowymi odpowiedzialnymi za migrację. Trzon projektu stanowić ma stały zespół ekspertów, a siedzibą centrum będzie Urząd do Spraw Cudzoziemców.
 
Jak tłumaczy w komunikacie UdSC, dynamicznie zmieniająca się sytuacja migracyjna w Europie i na świecie zwiększa zapotrzebowanie na profesjonalne, kompleksowe i szybko dostępne analizy opisujące te zjawiska.
 
Raporty Centrum Analitycznego mają mieć charakter horyzontalny, uwzględniający dane różnych instytucji, ośrodków badawczych, a także państw Grupy Wyszehradzkiej. Analizy mają być źródłem dokładnych i rzetelnych informacji, na podstawie których będzie można oprzeć strategiczne decyzje w zakresie zarządzania migracjami.
 
Urząd podkreśla, że współpraca w ramach centrum umożliwi szybki dostęp do danych, a także do komentarza eksperta z danej dziedziny. Na zlecenie centrum realizowane będą profesjonalne analizy tematyczne wykonywane przez ośrodki naukowo-badawcze. Zaplanowane działania mają umożliwić wdrożenie najlepszych praktyk stosowanych na podobnych forach, ułatwić rozwiązywanie ewentualnych problemów, a także stanowić wsparcie dla instytucji w innych krajach w zakresie ich bieżących wyzwań.
 
Jak zaznacza UdSC jednym z istotnych elementów projektu będzie organizacja debat i warsztatów eksperckich. Regularne konferencje mają być okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na bieżące tematy związane z cudzoziemcami. Spotkania - jak podkreśla Urząd - umożliwią zbudowanie trwałych kontaktów między instytucjami, co będzie podstawą dalszej współpracy w ramach projektu. Centrum ma być także miejscem szkoleń z zakresu analiz migracyjnych.
 
Inicjatywa zakłada również przygotowanie zsynchronizowanego modelu wymiany danych, umożliwiającego ich gromadzenie, przesyłanie i analizowanie. Do zadań centrum będzie opracowane najlepszych praktyk dotyczące wykorzystania informacji i zasobów strategicznych. Związana z tym też będzie rozbudowa systemów informatycznych. 
 
(PAP)