Łódź: małżeństwo oskarżone o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad córkami mężczyzny

Łódź: małżeństwo oskarżone o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad córkami mężczyzny
Nemo5576/CC
Akt oskarżenia w tej sprawie to efekt ustaleń poczynionych w postępowaniu, które wszczęte zostało w oparciu o zawiadomienie złożone przez dyrekcję szkoły, do której uczęszczała starsza z dziewcząt. W jego treści zwrócono się o dokonanie sprawdzeń, czy dziecko nie jest ofiarą przemocy psychicznej, jest bowiem smutne, skryte, izoluje się od rówieśników. Zawiadomienie, w tej sprawie złożyła także siostra nieżyjącej matki dziewcząt.
 
Rodzice dziewcząt w 2013 roku rozwiedli się. Córki trafiły pod opiekę matki. Po jej śmierci, od listopada 2014 roku zamieszkały z ojcem i jego nową partnerką, z którą od połowy 2016 roku zawarł związek małżeński.
 
Policjanci chcąc zweryfikować zasadność doniesień udali się do miejsca zamieszkania rodziny. Zastali tam oskarżoną, która oświadczyła, że wraz z mężem dbają o wychowanie córek. Kobieta odmówiła jednakże policjantom wstępu do ich pokoju, twierdząc, że przebywają poza Łodzią u jej rodziny. Nie dając wiary kobiecie, funkcjonariusze dokonali dalszych sprawdzeń. Okazało się, że dziewczynki przebywają w swoich pokojach. Na twarzy starszej z nich stwierdzono ślady pobicia.
 
Na wniosek prokuratora sąd przesłuchał dziewczynki. Zebrano także inne dowody, które dały podstawę do zarzucenia mężczyźnie i jego żonie zarzutów znęcania się nad małoletnimi. Dotyczą one zarówno znęcania fizycznego jak i psychicznego, będącego w dużej mierze konsekwencją stosowania dolegliwych kar. W zarzutach ujęto okres od listopada 2014 roku do grudnia 2017 roku.
 
W toku postępowania przygotowawczego sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
 
Obojgu grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8.
 
Dziewczynki trafiły pod opiekę ciotki, a kwestią władzy rodzicielskiej zajmuje się sąd rodzinny.
 
(PAP)