Najlepsi w województwie lekarze od zatruć zostaną zwolnieni? Problemy sosnowieckiego Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego