Kazimierz Kutz w szpitalu. Bardzo zły stan zdrowia reżysera