Warszawa - bezdomni zbudowali jacht, którym chcą opłynąć świat