Szczyt barbórkowej hipokryzji. Węglowy dwugłos prezydenta i premiera