Czerwona farba na pomniku ks. Jankowskiego. Napięcie po posądzeniu prałata o molestowanie