Regionalna dyplomacja ekonomiczna to wzrost gospodarczy i większy wybór dla konsumentów - mówi wicemin. przedsiębiorczości

Regionalna dyplomacja ekonomiczna to wzrost gospodarczy i większy wybór dla konsumentów - mówi wicemin. przedsiębiorczości
Pankrzysztoff/CC
"Mamy dzisiaj bardzo intensywne relacje dwustronne z państwami, organizujemy dwustronne fora gospodarcze, fora biznesowe, korzystamy ze współpracy izb gospodarczych, natomiast wciąż niewykorzystany jest potencjał relacji regionalnych. A przecież chodzi o łączenie ze sobą przedsiębiorców" - zaznaczył wiceszef resortu przedsiębiorczości i technologii.
 
Według Ociepy można im w tym pomóc poprzez stworzenie platformy do spotkań. "Staramy się ją budować w relacjach dwustronnych rządowych, ale możemy to robić również na poziomie europejskich władz regionalnych" - wyjaśnił.
 
Dlatego, jak wskazał Ociepa, chcemy być w Europie ambasadorami takiej nowej dyplomacji ekonomicznej. "Tzn. nie tylko skupiać się na relacjach dwustronnych, które są cenne, potrzebne i będziemy je kontynuować, ale chcielibyśmy w większym stopniu zwrócić się w stronę regionów, które mają duży potencjał gospodarczy sam w sobie" - powiedział.
 
Zdaniem Ociepy w niektórych przypadkach to dobry pomysł z powodów ustrojowych. "Np. Republika Federalna Niemiec jest krajem złożonym z landów, które same mają bardzo aktywną dyplomację ekonomiczną właśnie landową i bardzo sobie cenią relacje dwustronne na tym szczeblu" - zauważył.
 
Ociepa zastrzegł, że nie chodzi o to, żeby zastępować polskie firmy w prowadzeniu biznesu, ale o utworzenie platformy do spotkań przedsiębiorców, którzy myślą w kategoriach regionalnych.
 
"Naszym celem jest, by polscy przedsiębiorcy sprzedawali więcej za granicą i realizowali więcej wspólnych kontraktów ze swoimi zagranicznymi partnerami. To się przekłada i na wzrost gospodarczy, i na większy wybór dla konsumentów. A zatem ma to bardzo praktyczny wymiar" - powiedział Ociepa.
 
Mówimy o olbrzymim potencjale - podkreślił wiceszef MPiT. "Zaletą regionalnej dyplomacji ekonomicznej jest to, że docieramy do poszczególnych regionów z bardzo precyzyjnym przekazem. Np. w przypadku Andaluzji w większym stopniu mówimy o współpracy rolno-spożywczej; a Lombardii - współpracy przemysłu, mechatroniki. W tym sensie nasza oferta jest bardziej precyzyjnie skierowana - nie do wszystkich producentów en bloc, ale do poszczególnych branż, które w danych regionach dominują" - zaznaczył.
 
Jak zaznaczył Ociepa, wiele regionów w Europie ma duży potencjał gospodarczy. Np. włoska Lombardia, gdyby była samodzielnym państwem, wypracowywałaby PKB wyższe niż 18 państw starej unii - ocenił. "Nie ma powodów, żebyśmy nie traktowali tego regionu jako poważnego partnera gospodarczego i nie kojarzyli przedsiębiorców polskich i lombardzkich. Ale jest i drugi ważny aspekt - budowanie wizerunku Polski, docieranie do liderów opinii, a wielu liderów opinii w Europie w większym stopniu niż w Polsce pochodzi właśnie z samorządów" - powiedział.
 
Oznacza to, jak dodał, że zapleczem dużej, rządowej polityki są szefowie władz regionalnych, profesorowie wyższych uczelni. "I właśnie do nich chcemy się zwrócić. Przykładem jest premier Portugalii, który wcześniej był burmistrzem Lizbony. A zatem chcemy już dzisiaj docierać do obecnego burmistrza Lizbony, Porto, Mediolanu i wielu innych miast w całej Europie, bo wiemy, że oni odgrywają ważną rolę w swoich państwach i będą odgrywać jeszcze większą w przyszłości" - ocenił. Zaznaczył, że ich aktywność we wspieraniu swoich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej, a także w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych jest znacznie większa, niż nam się wydaje.
 
"Wybraliśmy kilka regionów europejskich o dużym potencjale gospodarczym, z którymi już nawiązaliśmy kontakty i będziemy prowadzić dalsze rozmowy. Jednym z nich jest wspomniana Lombardia" - zaznaczył. Dodał, że "chcemy doprowadzić do organizacji dwustronnych forów biznesowych, a ściślej dwóch bliźniaczych imprez - w Warszawie i Mediolanie. Chcielibyśmy zabrać ze sobą naszych przedsiębiorców i zaprosić włoskich, pomóc w tworzeniu łańcuchów wartości, w kojarzeniu biznesów" - wyjaśnił.
 
W ramach tej inicjatywy MPiT planuje też zorganizować Regional and Economic Diplomacy Summit. Ta platforma do spotkania wszystkich interesariuszy wokół procesu inwestycyjnego ma być nowym elementem w krajobrazie europejskim. W szczycie miałyby uczestniczyć, oprócz przedsiębiorców, również izby gospodarcze, władze regionalne, lokalne - wyliczył Ociepa. Kolejnym elementem tej platformy byłyby, jak dodał, uczelnie wyższe, czyli dyplomacja naukowa rozumiana jako wsparcie procesu inwestycyjnego. "Obecność np. uczelni technicznych w danym regionie jest przewagą konkurencyjną, argumentem za ulokowaniem danej inwestycji. To kwestia wykształconej kadry, prowadzenia badań, tworzenia centrów badawczo-rozwojowych" - wyjaśnił.
 
Szefom regionów, które wybraliśmy jako ważne, np. wspomnianej Lombardii, proponujemy formułę współorganizacji tego szczytu dyplomacji ekonomicznej i publicznej w Polsce - zapowiedział Ociepa.
 
Według wiceszefa MPiT zainteresowanie tym przedsięwzięciem za granicą jest duże. "W Polsce zorganizowaliśmy już w sierpniu br. konferencję przygotowawczą, w której uczestniczyło ok. 100 osób – konsulowie honorowi, przedstawiciele izb gospodarczych, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, czyli organizacje samorządowe, które chcielibyśmy także uczynić partnerami szczytu" - powiedział.
 
Dużą rolę w tym przedsięwzięciu odegraliby też konsulowie honorowi, którzy w większości sami są przedsiębiorcami i ściśle współpracują z firmami czy światem nauki. "Mam na myśli zarówno polskich konsuli za granicą, jak i zagranicznych w Polsce" - wyjaśnił Ociepa. Dzięki swoim relacjom biznesowym, jak dodał, prowadzą wymianę handlową, uczestniczą w tworzeniu wspólnych projektów gospodarczych. "Zbudujmy im platformę, a oni sami stworzą fajne projekty biznesowe, naukowe, a przy okazji dzięki temu, że szczyt ma się odbyć w Polsce, będzie budować wizerunek Polski jako przyjaznego, nowoczesnego kraju, gdzie warto inwestować" - podkreślił Ociepa. I dodał: "zorganizowanie tego szczytu planujemy w przyszłym roku, prawdopodobnie we wrześniu".
 
(PAP)