Zamieszki we Francji. 548 osób zatrzymanych w Paryżu