Pierwsi narciarze już na stokach. W górach sypnęło śniegiem