Wypożyczenie zamiast transferu definitywnego. Klub Nowoczesnej uratowany przez Jacka Protasiewicza