Zatruty szczyt klimatyczny. Smog, ścieki i odpady wokół COP24