Rada Warszawy przyjęła uchwałę o 98 proc. bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność

Za przywróceniem 98 proc. bonifikaty głosowało 59 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
 
Po ogłoszeniu wyniku głosowania przez przewodniczącą rady miasta Ewę Malinowską-Grupińską radni PiS skandowali: "wygraliśmy dla Warszawy".
 
Malinowska-Grupińska podziękowała za jednogłośne przyjęcie uchwały i zamknęła sesję.
 
Wcześniej odbyły się dwa wystąpienia w imieniu klubów radnych KO i PiS: Jarosława Szostakowskiego i Dariusza Figury. Szostakowski złożył też wniosek o zamknięcie dyskusji; wniosek przeciwny złożył radny PiS Sebastian Kaleta. W głosowaniu zdecydowano o zamknięciu dyskusji i przeprowadzono głosowanie nad uchwałą ws. bonifikaty. 
 
(PAP)