Minister Rafalska ma powody do radości - program 500 plus aktywizuje zawodowo