Peruwiańczycy demonstrowali za zachowaniem tradycyjnych walk kogutów i byków