Kiedy odbędą się przedterminowe wybory w Gdańsku?

Kiedy odbędą się przedterminowe wybory w Gdańsku?

Pierwszym krokiem formalnym jest stwierdzenie wygaśnięcia mandatu prezydenta. Postanowienie w tej sprawie wydaje komisarz wyborczy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku poinformowała, że w środę komisarz wyborczy w Gdańsku podpisał postanowienie o wygaśnięciu mandatu zmarłego tragicznie w poniedziałek prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców. Paweł Adamowicz miał czterech zastępców: Aleksandrę Dulkiewicz - zastępcę ds. polityki gospodarczej, Wiesława Bielawskiego - zastępcę ds. polityki przestrzennej, Piotra Grzelaka - zastępcę ds. polityki komunalnej oraz Piotra Kowalczuka - zastępcę ds. polityki społecznej.

 

We wtorek I zastępca prezydenta miasta Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że przyjęła propozycję przekazaną przez szefa KPRM Michała Dworczyka i wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha dotyczącą objęcia funkcji komisarza w Gdańsku. Zaznaczyła, że formalności związane z objęciem przez nią obowiązków będą musiały potrwać.

 

Wybory przedterminowe Prezes Rady Ministrów zarządza w drodze rozporządzenia. Po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej premier wyznacza datę wyborów, przypadającą - zgodnie z Kodeksem wyborczym - w ciągu 90 dni od daty wystąpienia przyczyny przeprowadzenia wyborów przedterminowych. Rozporządzenie w tej sprawie niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości wojewoda, w formie obwieszczenia.

 

W rozporządzeniu premiera podawane są także terminy wykonania czynności wyborczych, przy czym w tym przypadku kalendarz wyborczy może zawierać terminy skrócone w stosunku do obowiązujących przy wyborach przeprowadzanych w trybie normalnym. Rozporządzenie premiera podaje się do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw nie później niż w terminie 2 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Wybory, także przedterminowe, odbywają się w dniu wolnym od pracy. Ostatnia z niedziel, mieszcząca się w 90-dniowym terminie, przypada 14 kwietnia.

 

W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w centrum miasta przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek po południu zmarł.

 

Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat. W samorządzie gdańskim zasiadał od początku jego powstania tj. od 1990 r.; w latach 1994-98 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. Pogrzeb prezydenta odbędzie się w sobotę. Adamowicz zostanie pochowany w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

 

(PAP)