Robotyczny Park Jurajski - poznajcie zmechanizowanego prehistorycznego zwierza

Naukowcy z Lozanny i Berlina wykorzystują roboty do badania zwierząt żyjących około trzystu milionów lat temu.

 

Stworzyli maszynę na wzór wielkiej salamandry - Orobates pabsti łączy w ewolucji wczesne płazy z gadami i ssakami.

 

Najpierw powstała cyfrowa symulacja tego, jak Orobates mógł chodzić. Wykorzystano do niej wiedzę o zwierzęciu płynącą z odnalezionych skamieniałości oraz zdjęcia rentgenowskie współczesnych, podobnych do niego zwierząt.

 

Później powstał OROBOT możliwie najwierniej odzwierciedlający pierwowzór, z zaprogramowanym sposobem poruszania się.