Jeden procent nadziei. Szansa dla organizacji pozarządowych