Mają oddać 3 miliony w 2 tygodnie. Sędziowie muszą zwrócić odprawy