40 osób nie wpuszczono do Polski po przywróceniu czasowej kontroli granicznej

40 osób nie wpuszczono do Polski po przywróceniu czasowej kontroli granicznej
W Polskim Radiu 24 Zieliński powiedział, że tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej umożliwi rozpoznanie i ewentualne odmówienie wjazdu do Polski "tym, którzy mogą nieść zagrożenia porządku publicznego i - zwłaszcza - natury terrorystycznej". "ABW ma swoje rozpoznanie osób, które mogą takie zagrożenie stanowić, a Straż Graniczna dysponując tymi listami osób i pojazdów dokonuje kontroli na granicach" - dodał.
 
"Już po przywróceniu czasowej kontroli granicznej około 40 osób nie wpuszczono do Polski, czyli odmówiono im prawa wjazdu, a kolejne ponad 130 jest listach, w ewidencji, i jeżeli będą chciały przyjechać do Polski, także zostaną zatrzymane i nastąpi odmowa wjazdu na terytorium Polski" - poinformował wiceminister. Dodał, że zdarza się, że dzięki przywróceniu kontroli granicznej zatrzymywane są także inne osoby, np. ścigane listami gończymi.
 
Kontrolę graniczną przywrócono od 10 do 16 lutego. Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach - takich miejsc jest w sumie 287, w tym 264 na granicy lądowej. Kontrola prowadzona jest w sposób wyrywkowy, w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego, mobilnego sprzętu.
 
Wiceminister powiedział, że resort ma informacje o planowanych zgromadzeniach w związku ze zbliżającą się konferencją.
 
"Mamy informacje, że tego typu zgromadzenia mogą być organizowane, szczególnie przez osoby pochodzenia irańskiego, zamieszkujące w tej chwili w krajach europejskich, np. w Niemczech, blisko polskich granic. Część z nich zamierza przyjechać do Polski" - powiedział. Dodał, że kontrolowane są autokary, którymi te osoby przyjeżdżają do Polski. Wiceminister zapewnił, że służby są przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa legalnym zgromadzeniom.
 
We wtorek po południu ma zebrać się zespół resortowy, który ma koordynować działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa podczas konferencji bliskowschodniej.
 
 (PAP)