Grzegorz Braun ostro rozpoczyna kampanię. ''Gdańsk zaangażowany w import uchodźców - nachodźców''

Grzegorz Braun ostro rozpoczyna kampanię. ''Gdańsk zaangażowany w import uchodźców - nachodźców''

Reżyser filmów dokumentalnych zorganizował w piątek w Gdańsku konferencję prasową poświęconą zagadnieniu angażowania się władz miejskich w sprawy imigrantów.

 

„Miasto Gdańsk, ani zresztą żadne polskie miasto, nie powinno na koszt obywateli angażować się w import uchodźców – nachodźców. Chrześcijańskie miłosierdzie i polską gościnność wobec przybyszów powinniśmy praktykować, ale każdy na własne konto” – podkreślił Braun.

 

Jego zdaniem, jeśli ktoś chce pomagać imigrantom, powinien robić to na własny koszt, bez obciążania budżetu miasta. „Jeżeli ktokolwiek z gdańszczan chce sprowadzić tutaj, przez siebie obdarzonych zaufaniem, gości, nic nam do tego. Ważne, żeby nie rozkładać kosztów fałszywie pojmowanej filantropii na ogół obywateli przez podpinanie takich oszukańczych inicjatyw do budżetu miejskiego” – zaznaczył kandydat na prezydenta. Według niego aktualna „polityka migracyjna miasta, to źle pojmowane miłosierdzie”.

 

Braun zorganizował konferencję przed budynkiem, w którym ma swoją siedzibę Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Reżyser zapowiedział, że w przypadku wygranej w wyborach na prezydenta, osobiście zdejmie z budynku tabliczkę z nazwą tej organizacji.

 

Wsparcie mieszkających w Gdańsku imigrantów jest od wielu lat jednym z istotniejszych zagadnień w lokalnej miejskiej polityce. Z inicjatywy zmarłego w styczniu prezydenta Pawła Adamowicza samorząd opracował Gdański Model Integracji Imigrantów zawierający praktyczne rozwiązania dotyczące różnych dziedzin życia, w tym edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rynku pracy, mieszkalnictwa ale też bezpieczeństwa publicznego czy usług publicznych.

 

Prace nad Modelem trwały około roku - rozpoczęły się w maju 2015 r. Z inicjatywy Adamowicza powołano wówczas międzysektorowy, interdyscyplinarny zespół ds. integracji imigrantów. W jego skład wchodziło ponad 140 osób reprezentujących ponad 80 różnorodnych podmiotów: urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych itp.

 

W wypracowanym przez zespół dokumencie znalazły się wskazówki dla samych cudzoziemców, ale też ścieżki postępowania dla urzędników, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych itp., czyli osób, z którymi cudzoziemcy wybierający Gdańsk na nowe miejsce do życia, z pewnością się zetkną. W czerwcu 2016 r. Gdański Model Integracji Imigrantów został przyjęty przez Radę Miasta.

 

30 czerwca 2017 r. na spotkaniu, które miało miejsce w Gdańsku, 11 prezydentów dużych miast należących do Unii Metropolii Polskich podpisało deklarację o współdziałaniu w dziedzinie migracji. Sygnatariusze zadeklarowali m.in. "otwartość i wolę partnerskiej współpracy z administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i związkami religijnymi w zakresie tworzenia i wdrażania polskiej polityki migracyjnej, opartej o zarządzaniu bezpiecznymi migracjami".

 

"Polskie duże miasta od wielu lat są otwarte na procesy migracyjne i różnorodność mieszkańców" - napisano w dokumencie sygnowanym przez prezydentów Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

 

Wybory na prezydenta Gdańska odbędą się 3 marca.

 

(PAP)